مصوبات چهل و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مصوبات چهل و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

مصوبات چهل و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی نامه شماره 80/152338 مورخ 99/10/06 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف