لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اصلاح موافقتنامه 5 آبان 1381 هجری شمسی (27 اکتبر 2002) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن

لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اصلاح موافقتنامه 5 آبان 1381 هجری شمسی (27 اکتبر 2002) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس به منظور اصلاح موافقتنامه 5 آبان 1381 هجری شمسی (27 اکتبر 2002) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن طی نامه شماره 112920 مورخ 1399/10/07 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف