لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن 1995 (1374) (شماره 176)

لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن 1995 (1374) (شماره 176) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن 1995 (1374) (شماره 176)  طی نامه شماره 114902 مورخ 1399/10/10 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف