لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360) (شماره 155) و پروتکل 2002 (شماره 1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی

لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360) (شماره 155) و پروتکل 2002 (شماره 1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360) (شماره 155) و پروتکل 2002 (شماره 1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی طی نامه شماره 114924 مورخ 1399/10/10 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف