لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) 1976 (1355) (شماره 144)

لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) 1976 (1355) (شماره 144) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) 1976 (1355) (شماره 144) طی نامه شماره 114968 مورخ 1399/10/10 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف