تصویبنامه درخصوص مجازبودن شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق نسبت به خرید چهار دستگاه خودروی سواری تولید داخل

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجازبودن شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق نسبت به خرید چهار دستگاه خودروی سواری تولید داخل ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/10/10 هيأت وزیران درخصوص "مجازبودن شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق نسبت به خرید چهار دستگاه خودروی سواری تولید داخل"، طی نامه شماره 115921 در تاریخ 99/10/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

وزارت نیرو

هيئت وزيران در جلسه 10/10/1399 به پیشنهاد شماره 100/20/38051/99 مورخ 2/10/1399 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) مجاز است نسبت به خرید چهار دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

2- خودروهای موضوع این تصویب­نامه از شمول ماده (25) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور مستثنی می­باشند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف