لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق طی نامه شماره 117935 مورخ 1399/10/16 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط