تصویبنامه درخصوص ماموریت وزارت راه و شهرسازی درخصوص کلیه اختلافات و دعاوی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ماموریت وزارت راه و شهرسازی درخصوص کلیه اختلافات و دعاوی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/10/10 هیات وزیران درخصوص "ماموریت وزارت راه و شهرسازی درخصوص کلیه اختلافات و دعاوی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی"، طی نامه شماره 118136 در تاریخ 99/10/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف