تصویبنامه درخصوص معافیت مرکز ملی یون درمانی ایران از پرداخت تعرفه خدمات کنسولی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص معافیت مرکز ملی یون درمانی ایران از پرداخت تعرفه خدمات کنسولی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/10/17 هیات وزیران درخصوص "معافیت مرکز ملی یون درمانی ایران از پرداخت تعرفه خدمات کنسولی"، طی نامه شماره 119524 در تاریخ 99/10/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف