تصویبنامه درخصوص برخی تقسیمات کشوری در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برخی تقسیمات کشوری در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/10/17 هیات وزیران درخصوص "برخی تقسیمات کشوری در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان"، طی نامه شماره 119528 در تاریخ 99/10/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه 17/10/1399 به پیشنهاد شماره 193481 مورخ 26/9/1398 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب کرد:

الف - مرکز دهستان کله‌گان بخش جالق شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان به ‏روستای کله‌دین تغییر می‌یابد.

ب - در بخش جالق، یک دهستان به نام سینگان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

1- تنکان 2- زیادی 3- کوه سیاه 4- گاردن 5- سینگان 6- گوهرکوه 7- موتور نعمت‌الهی
8- کوه‌سرخ 9- ناگدار.

پ - روستای سینگان به عنوان مرکز دهستان سینگان تعیین می‏شود.

ت - در شهرستان سراوان، دهستان ناهوک از بخش جالق منتزع و به بخش مرکزی ملحق می‌شود.

ث - در بخش جالق، یک دهستان به نام شند اشکندان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

1- ایپک 2- بورسر 3- پایگاه انتظامی گدار برنجیان 4- پرک حبیب‌آباد 5- توک مبارک
6- شند اشکندان 7- تیغ بزآب 8- فهره 9- هگفتاردر.

ج - روستای شند اشکندان به عنوان مرکز دهستان شند اشکندان تعیین می‏شود.

چ - در شهرستان سراوان، یک بخش به نام کله‌گان از ترکیب دو دهستان کله‌گان و شند اشکندان ایجاد می‌شود.

ح - روستای لچی به عنوان مرکز بخش کله‌گان تعیین می‏شود.

خ - با تغییر نام بخش جالق به مرکزی، یک شهرستان به نام گلشن از ترکیب دو بخش‌ مرکزی و کله‌گان ایجاد می‏شود.

د - شهر جالق به عنوان مرکز شهرستان گلشن تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف