تصویبنامه درخصوص برخی تقسیمات کشوری در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برخی تقسیمات کشوری در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/10/10 هیات وزیران درخصوص "برخی تقسیمات کشوری در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی"، طی نامه شماره 115982 در تاریخ 99/10/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف