بخشنامه موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره 200/99/74 مورخ 99/10/22 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف