بخشنامه موضوع ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/9/15

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/9/15 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/9/15 طی نامه شماره 200/99/76 مورخ 99/10/22 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف