تصویبنامه درخصوص واگذاری یک پلاک ثبتی در شهر مشهد به شرکت بازآفرینی شهری ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص واگذاری یک پلاک ثبتی در شهر مشهد به شرکت بازآفرینی شهری ایران ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/10/17 هیات وزیران درخصوص "واگذاری یک پلاک ثبتی در شهر مشهد به شرکت بازآفرینی شهری ایران"، طی نامه شماره 121338 در تاریخ 99/10/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف