تصویبنامه درخصوص الحاق متنی به عنوان تبصره به ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق متنی به عنوان تبصره به ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/10/21 هیات وزیران درخصوص "الحاق متنی به عنوان تبصره به ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری"، طی نامه شماره 121608 در تاریخ 99/10/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف