تصویبنامه درخصوص مجازبودن وزارت جهادکشاورزی درخصوص مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای قطر و سلطنت عمان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجازبودن وزارت جهادکشاورزی درخصوص مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای قطر و سلطنت عمان ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/10/24 هیات وزیران درخصوص "مجازبودن وزارت جهادکشاورزی درخصوص مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای قطر و سلطنت عمان"، طی نامه شماره 122799 در تاریخ 99/10/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

وزارت جهادکشاورزی وزارت امورخارجه

هيئت وزيران در جلسه 24/10/1399 به پیشنهاد شماره 15663/020 مورخ 31/6/1399 وزارت جهادکشاورزی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی - مصوب 1371 - تصويب کرد:

وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امورخارجه، نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های قطر و سلطنت عمان در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 31851 مورخ 30/3/1385 معاونت حقوقی رییس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف