پیشنهاد اصلاح آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی

وزارت جهاد کشاورزی به استناد ماده (25) قانون تشکیل سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1376) پیشنهاد اصلاح آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» پیشنهاد اصلاحیه آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی - مصوب 1382/8/10 - که متناسب با نیازهای روز جامعه شاغلان و بهره مندان از خدمات جامعه دامپزشکی کشور تهیه و تدوین شده، با هدف منسجم نمودن سیستم های نظارت بر عملکرد فعالان این حوزه و همچنین بهره گیری از سامانه های الکترونیکی، جهت طی مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه شده است.

به موجب اصلاحیه مذکور، حرفه دامپزشکی شامل آن دسته از فعالیت های دامپزشکی می شود که در جهت تأمین، حفظ و ارتقای سطح بهداشت و درمان دام و یا مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام به منظور کاهش ضایعات، افزایش تولیدات، تأمین کیفیت و بهداشت فرآورده های دامی و اعتلای سطح بهداشت عمومی جامعه، توسط شاغلان حرفه دامپزشکی در مراکز موضوع ماده (2) قانون افزایش بهره وری و واحدهای ذیل صورت می گیرد.

همچنین مطابق اصلاح ماده (2) این آیین نامه، شاغلان حرفه دامپزشکی شامل مراکز موضوع ماده (1) و کلیه دانش آموختگان دوره های دکترای عمومی و تخصصی، کاردانی و کارشناسی دامپزشکی و نیز سایر رده های دارای مجوز قانونی وفق قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1376 - می گردد.

اصلاح درجه بندی تخلفات مندرج در ماده (5) آیین نامه، اصلاح مواد مربوط به روند رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط اعمال مجازات های موضوع ماده (30) آیین نامه، از دیگر موارد مندرج در اصلاح آیین نامه یاد شده است.

دریافت متن کاملdownlod