تصویبنامه درخصوص واگذاری مالکیت بخشی از اراضی واقع در بخش 7 زنجان به بانک ملی ایران

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری مالکیت بخشی از اراضی واقع در بخش 7 زنجان به بانک ملی ایران ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/10/16 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری مالکیت بخشی از اراضی واقع در بخش 7 زنجان به بانک ملی ایران"، طی نامه شماره 124780 در تاریخ 99/11/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف