تصویبنامه درخصوص مجازبودن وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نسبت به فروش 5 فقره از املاک متعلق به خود

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجازبودن وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نسبت به فروش 5 فقره از املاک متعلق به خود ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/10/16 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجازبودن وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نسبت به فروش 5 فقره از املاک متعلق به خود"، طی نامه شماره 122792 در تاریخ 99/11/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف