رای شماره 1087 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16 (کد 3110ـ 301010) عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع عوارض پنج درصد مجموع عوارض (صدور ـ اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب

رای شماره 1087 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16 (کد 3110ـ 301010) عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع عوارض پنج درصد مجموع عوارض (صدور ـ اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب  در تاریخ 99/09/18 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط