بخشنامه موضوع ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 14-201 مورخ 1399/7/20

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 14-201 مورخ 1399/7/20 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 14-201 مورخ 1399/7/20 طی نامه شماره 210/99/81 مورخ 99/11/01 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف