اصلاح عبارتی در بند 1 تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی نسبت به تامین منابع مالی عملیات اجرایی راه آهن خط اتصال بندر کاسپین به راه آهن رشت - انزلی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عبارتی در بند 1 تصویبنامه موضوع مجاز بودن سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی نسبت به تامین منابع مالی عملیات اجرایی راه آهن خط اتصال بندر کاسپین به راه آهن رشت - انزلی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/01 هیات وزیران درخصوص "اصلاح عبارتی در بند 1 تصویبنامه موضوع مجاز بودن سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی نسبت به تامین منابع مالی عملیات اجرایی راه آهن خط اتصال بندر کاسپین به راه آهن رشت - انزلی"، طی نامه شماره 125995 در تاریخ 99/11/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف