تصویبنامه درخصوص اصلاح عوارض قطع درختان جنگلی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عوارض قطع درختان جنگلی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/19 هیات وزیران درخصوص "اصلاح عوارض قطع درختان جنگلی" طی نامه شماره 136162 مورخ 99/11/25 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف