تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/26 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار خوزستان" طی نامه شماره 139246 مورخ 99/11/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف