کتاب قانون بودجه 1393 کل کشور منتشر شد.

به همت همکاران معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ، کتاب قانون بودجه سال 1393 کل کشور منتشر گردید.

با توجه به اهمیت کتاب بودجه سالیانه برای تدوین آیین نامه ها و ضوابط اجرایی بودجه، همچنین نیاز مدیران اجرایی و برنامه ریزان کشور برای اطلاع از مفاد و اجرای این قانون، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات طی سالیات گذشته بر انتشار کتاب این قانون در اسرع وقت اهتمام داشته است . قانون بودجه سال 1393 کل کشور به امضاء ریاست محترم جمهور، در تاریخ 11/12/1392 برای اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ارسال شده است. این قانون در جلسه 6/12/1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آن به تایید نهایی اعضاء شورای محترم نگهبان رسیده است. کتاب قانون بودجه سال 1393 کل کشور مشتمل بر متن ابلاغی این قانون در یک ماده واحده و 23 تبصره و فهرست تبصره های قانون می باشد. این کتاب در 64 صفحه در قطع جیبی، در شمارگان 1500 جلد و با قیمت 20.000ریال عرضه شده است. علاقه مندان می توانند برای تهیه این کتاب به خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات واقع در خیابان حضرت ولی عصر(عج) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی - شماره 1158 مراجعه نموده و یا با شماره 66492708 تماس حاصل نمایند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف