آخرین خبرها
ادامه
پیوند ها
 
خبر
  ساعت : ١٨:٣٨   ١٣٩٥/٠٧/٢٧ تاریخ خبر :  

ابلاغ قانون تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي ها ١٩٧٣ (مارپل ١٩٧٣/٧٨) - مصوب ١٣٨٠ - و الحاقات و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (٦٦)٢٤٦، (٦٦)٢٤٧، (٦٧) ٢٥٦ ، (٦٧) ٢٥٧، (٦٧)٢٥٨، (٦٨) ٢٦٦، (٢٨) ١٠٧٠ الف)
  ابلاغ قانون تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از  كشتي ها 1973 (مارپل 1973/78) - مصوب 1380 - و الحاقات و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (66)246، (66)247، (67) 256 ، (67) 257، (67)258، (68) 266، (28) 1070 الف)   رییس جمهور قانون تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي ها ١٩٧٣ (مارپل ١٩٧٣/٧٨) - مصوب ١٣٨٠ - و الحاقات و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (٦٦)٢٤٦، (٦٦)٢٤٧، (٦٧) ٢٥٦ ، (٦٧) ٢٥٧، (٦٧)٢٥٨، (٦٨) ٢٦٦، (٢٨) ١٠٧٠ الف) را ابلاغ نمود.  


     قانون تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي ها ١٩٧٣ (مارپل ١٩٧٣/٧٨) - مصوب ١٣٨٠ - و الحاقات و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (٦٦)٢٤٦، (٦٦)٢٤٧، (٦٧) ٢٥٦ ، (٦٧) ٢٥٧، (٦٧)٢٥٨، (٦٨) ٢٦٦، (٢٨) ١٠٧٠ الف) در جلسه علنی مورخ ١٣٩٥/٠٦/١٠ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ٩٠٥٢٩ مورخ ١٣٩٥/٠٧/٢٦از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
متن قانون (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.
  دریافت فایل pdf  


تهران - خیابان حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره ١١٥٨

تلفــــن : ٦٦٤٧٥٠٠٥ دورنگار : ٦٦٤٩٢٧٠٧

رایانامه : DOTIC @ DOTIC.IR

WWW.DOTIC.IR

WWW.QAVANIN.IR

WWW.QAVANIN.COM

كليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به معاونت تدوين تنقيح و انتشار قوانين ومقررات - معاونت حقوقي رياست جمهوري مي باشد. ١٣٩٦ - ١٣٨٩©www.dotic.ir

برای مشاهده بهتر از Firefox استفاده کنید.