اعلام وصول طرح تنقیح قوانین حوزه معدن

طرح تنقیح قوانین حوزه معدن که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ 1397/06/13 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

نسخه چاپی

ID-460.pdf ID-460.pdf
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir