طرح الحاق یک بند به ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری

طرح الحاق یک بند به ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ 1397/07/03 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

نسخه چاپی

ID-471.pdf ID-471.pdf
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir