چاپ چهارم مجموعه قانون حمايت خانواده منتشر شد.

کتاب مجموعه قانون حمايت خانواده (چاپ چهارم) در قطع جيبي منتشر گردید.

از سري اطلاع رساني عمومي قوانين (سارع) مجموعه قانون حمايت خانواده در قطع جيبي و شمارگان 1500 نسخه آماده سازي و منتشر گردید. در اين کتاب (که بازنشر ويرايش دوم مجموعه مي‌باشد) با توجه به اهميت قانون و تاثيرگذاري آن بر برخي قوانين مادر چون قانون مجازات اسلامي مبادرت به افزودن پاورقي‌ها و يادداشت‌هاي تنقيحي ، و نيز نظريات مشورتي قبلي در حد حوصله اين مجموعه شده است. همچنين برخي قوانين مهم مربوط به مجموعه كه پس از تصويب قانون حمايت خانواده وضع شده نيز جهت بهره‌مندي بيشتر مخاطبان درج گرديده؛ ضمن آنكه واژه‌نامه تفصيلي نيز بدان افزوده شده ‌است تا استفاده از آن تسهيل شود. تدوين و تنقيح مجموعه بر عهده فاطمه منتصر اسدي و مريم عامري بوده است . علاقه مندان مي توانند براي تهيه آن به نشاني خيابان ولي عصر (عج) نرسيده به تقاطع خيابان جمهوري اسلامي ، شماره 1158 مراجعه نمايند.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir