طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها

طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها که به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ 1397/07/11 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

نسخه چاپی

ID-478.pdf ID-478.pdf
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir