ابلاغ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران

قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ابلاغ شد.

این قانون در جلسه علنی مورخ 1395/01/23 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 24345 مورخ 1395/03/01از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. متن قانون (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر دانلود و مشاهده نمایید.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir