طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در تاریخ 1397/12/08 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

جزئیات

عنوان : طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
تاریخ : 1397/12/08

نسخه چاپی

عنوان : طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

دست‌نویس : ID-549.pdf ID-549.pdf
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir