آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/02/29 هيأت وزیران درخصوص"آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا"، طي نامه شماره 25071 در تاریخ 98/03/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir