قانون حفاظت از خاک

قانون حفاظت از خاک ابلاغ شد.

قانون "حفاظت از خاک" در جلسه علنی روز شنبه مورخ 98/03/04 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 33308 مورخ 98/03/22 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این قانون (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir