اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 97/11/28 هيأت وزیران درخصوص"اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی"، طي نامه شماره 40060 در تاریخ 98/04/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir