موافقت هیات وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رییس جمهور در خصوص تقاضای اولویت برای بررسی لوایح موردنظر

تصمیم جلسه هیات وزیران درخصوص موافقت با پیشنهاد معاونت امور مجلس رییس جمهور مبنی بر تقاضای اولویت برای بررسی لوایح موردنظر

تصميم جلسه مورخ 1398/4/26 هيأت وزیران درخصوص" پیشنهاد معاونت امور مجلس رییس جمهور مبنی بر تقاضای اولویت برای بررسی لوایح موردنظر"، طي نامه شماره 50379 در تاریخ 1398/4/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir