طرح اصلاح تبصره 2 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

طرح اصلاح تبصره 2 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با امضای تعداد 96 نفر از نمایندگان، به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ 98/04/31 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir