آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/05/23 هيأت وزیران درخصوص"آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی"، طي نامه شماره 66612 در تاریخ 98/05/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir