ابلاغ قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور

قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور ابلاغ شد.

قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور در جلسه علنی مورخ1396/01/30 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 24911 مورخ1396/03/04 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این قانون (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید. downlod
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir