قانون مدیریت بحران کشور

قانون مدیریت بحران کشور ابلاغ شد.

قانون "مدیریت بحران کشور" در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 98/05/07 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 68739 مورخ 98/06/04 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir