طرح تحریم برخی از مقامات آمریکایی

طرح تحریم برخی از مقامات آمریکایی که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده است، در جلسه علنی مورخ 98/05/27 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir