طرح بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف

طرح بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود در جلسه علنی مورخ 98/06/11 به صورت عادی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir