طرح تشکیل کمیسیون تخصصی «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»

طرح تشکیل کمیسیون تخصصی «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» در جلسه علنی مورخ 98/07/14 مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir