لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی که در جلسه مورخ 98/07/24 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، طی نامه شماره 100374 مورخ 98/08/12 جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir