طرح اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری

طرح اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری که به امضای 18 نفر از نمایندگان رسیده است، در جلسه علنی مورخ 98/08/19 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir