شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری

مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخصوص شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری ابلاغ شد.

مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخصوص "شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری"، طی نامه شماره 245411 در تاریخ 98/09/10 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir