طرح تشکیل هیات هماهنگی و نظارت بر زندانها

طرح تشکیل هیات هماهنگی و نظارت بر زندانها که به امضای 71 نفر از نمایندگان رسیده است، در جلسه علنی مورخ 98/08/19 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir