طرح ابطال اجزاء از اسناد مالکیت خاندان پهلوی

طرح ابطال اجزاء از اسناد مالکیت خاندان پهلوی که به امضای 32 نفر از نمایندگان رسیده است، در جلسه علنی مورخ 98/09/24 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir