طرح الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

طرح الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که به امضای 42 نفر از نمایندگان رسیده است، در جلسه علنی مورخ 98/10/02 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir