رأی وحدت رویه شماره 782 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 11/98 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/9/19 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 782ـ 1398/9/19 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش 325ـ 97/2/25 آقای جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان و نامه شماره یک سیار مورخه 1397/10/9 آقای رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک بوشهر، از شعب مختلف دادگاه‌های کیفری 2 قوچان و بوشهر، با اختلاف استنباط از مقررات ماده 569 قانون مجازات اسلامی احکام متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

شعبه 101 دادگاه کیفری 2 قوچان طی دادنامه 1715ـ 1396/12/21 در مورد اتهام آقای هادی... به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به آقای حجی... منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اسفل و شعبه 103 دادگاه کیفری 2 این شهرستان به موجب دادنامه 1656 ـ 96/10/28 راجع به اتهام آقای احمد... به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای رضا... همچنین، شعبه 103 دادگاه کیفری 2 بوشهر طی دادنامه مورخه

97/6/19 صادره در پرونده 970624 درباره اتهام خانم سمانه... دایر بر ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی&zw